Arvomme

  • Eettisyys: Tiedämme mistä ja kenen valmistamina tuotteet tulevat.
  • Ekologisuus: Tuotevalikoimassa pyrimme tarjoamaan mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita. Omassa tuotannossa käyttämämme kankaat ovat sertifioituja. Panostamme logistiikkaketjujen suunnitteluun tuotteen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
  • Empowering women: Tarjoamme tuotteita, joiden valmistaminen työllistää heikommassa asemassa olevia naisia Nepalissa ja Mongoliassa. Palkkatyö turvallisissa oloissa antaa mahdollisuuden itsenäiseen elämään ja uuteen alkuun.
  • Erityisyys on voimavara: Zinaida Finland Oy tarjoaa työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkoja erityistä tukea tarvitseville nuorille. Toimimme myös Väylä ry.n jälleenmyyjänä.
  • Yhteiskunnallinen vastuu: Vastuu siitä, että hyvä kiertää, on meille kaikilla.